bg | ro | en |

За БРТПП

Създадена през 2003 г. БРТПП е единствената специализирана организация, която притежава ресурсите и опита да подпомага с информация, съвети и пазарни консултации всички фирми, които желаят да развиват бизнес на българския или румънския пазар. Стотици фирми са се възползвали от услугите ни през годините като за много от тях ние бяхме първата връзка със съседния пазар. Чрез стратегически партньорства с други търговски палати и международни асоциации БРТПП предоставя разширен достъп до потенциални клиенти и партньори за своите компании-членки.
 
МИСИЯ
Българо-румънска търговско-промишлена палата е трансгранична бизнес асоциация, активна платформа за обмен на опит, контакти и информация за пазарите на България и Румъния; отговорен и надежден партньор на институциите и бизнеса за развитие на икономическите отношения между двете държави и увеличаване на търговския стокообмен. 
 
ПРИНЦИПИ

Етичност: Палатата и в частност нейните служители спазват етични и морални норми за поведение и общуване. Ние не изопачаваме и не преувеличаваме информацията, спазваме добрия професионален тон при общуването с целеви групи и помежду си в екипа.

Прозрачност: Ние се гордеем с работата си и с компаниите, които представляваме.

Диалогичност: Ние търсим и даваме обратна връзка от и към целевата си аудитория.

Спешност / Приоритизиране: Ние даваме предимство на комуникацията с външни аудитории и полагаме усилия да отговорим своевременно на всички запитвания и коментари.

Равнопоставеност: Отнасяме се еднакво с всички компании, независимо от размера, броя служители, сектора и произхода им.

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ЛОБИРАНЕ
Палатата работи активно с държавни и местни административни органи, както и с международни партньори посредством експертни групи и консорциуми по законодателни и административни инициативи. Някои от темите, по които Палатата активно заявява позиция, включват:
  • транспортна свързаност - преминаване през ГКПП между България и Румъния;
  • развитие на корабоплаването по р. Дунав – преодоляване на административните пречки,  хармонизиране на процедурите, решаване на инфраструктурните проблеми, модернизация на флота;
  • насърчаване на трансграничната заетост и мобилност на работната сила;
 
УСТАВ
Дейността на организацията се регулира от устава, който може да бъде открит ТУК.
 

ЧЛЕНСТВА
Палатата е член на следните национални и международни асоциации: