bg | ro | en |

Новини назад

Токи Пауър вече е част от Българо-румънска палата

08.06.2021

Приветстваме "Токи Пауър" АД в семейството на успешния българо-румънски бизнес и им пожелаваме много успехи!

Фирмата е лицензиран търговец на електрическа енергия (по силата на лицензия № Л-525-15 от 25.09.2020 г., издадена от КЕВР). ТОКИ е първата напълно дигитална услуга за предоставяне на електроенергия в България, управлявана от „Токи Пауър“ АД. Тя е разработена и е съобразена със специфичните нужди на малкия и среден бизнес, но същото време покрива изискванията и на големите потребители, и на физическите лица. Иновативните продукти, предлагани от компанията, до скоро не бяха достъпни за потребителите на българския пазар.

Вижте повече за услугите и контакти с ТОКИ тук.


Още по темата