bg | ro | en |

Новини назад

Приветстваме с "Добре дошли" A4Everyone

12.10.2021

A4Everyone е компания, извличаща стойност за своите клиенти от големи данни. На базата на собствени алгоритми, използващи изкуствен интелект, A4E предлага автоматизирано вземане на решения, базирани на големи данни и отчитащи множество фактори за широк спектър от индустрии и бизнес вертикали. По този начин компанията увеличава ефективността на бизнес процесите на своите клиенти, които оказват пряко влияние на  финансовите им резултати, като значително ги подобряват.

Към момента А4Е предлага работещи решения в следните сектори:

 • Ритейл
  • Автоматизирано прогнозиране на продажбите и управление на доставките
  • Оптимизация на промоции
  • Оценка на гео-локации
 • Производство и търговия на едро
  • Оптимизация на портфолио
 • Банкови и небанкови финансови услуги
  • Автоматизирана оценка на кредитен риск
  • Автоматизирана оценка на застрахователен риск

Чрез използване на иновативни технологии като AI и Machine Learning, тези решения помагат на клиентите на компанията да постигнат:

 • Ръст в продажбите и приходите;
 • Ръст в печалбите;
 • Оптимизиране на оборотния капитал;
 • Намаляване на загуби/брак;
 • Подобрение на ефективността на служителите;
 • Подобряване на бизнес процеси;
 • По-ефективно и точно планиране;

Сред клиентите на A4E са The Coca-Cola Company, Deichmann, Credissimo, Nedelya, Telenor, eBag, Bulstrad Life Insurance, Sport Depot и др.


Още по темата