bg | ro | en |

Събития назад

Българската агенция за инвестиции започва серия от уебинари

05.05.2021

През месец май Българска агенция за инвестиции (БАИ) ще проведе три уебинара, насочени към местните и регионални власти, малките и средни предприятия (МСП) и индустриалните зони.

Първият уебинар на тема „Релокация и разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни проекти.“, ще се състои на 11 май 2021 г. от 11.00 часа, чрез платформата zoom. Основен акцент ще бъде поставен върху възможностите за инвестиране в Република България и предимствата й, като ниършоринг дестинация. Ще бъде представена и информация, свързана с развитието на индустриалните зони в България, предимства при инвестиране в индустриални зони, тенденциите за промяна на бизнес процесите, породени от Covid-19 и как регионите да работят заедно за по-бързо развитие. Модератор на събитието ще бъде г-жа Антоанета Барес, изпълнителен директор на Национална компания индустриални зони (НКИЗ). Желаещите могат да се регистрират до 10 май 2021 г. на: https://zoom.us/webinar/register/WN_kMUCaOHKSCWxNqi3TplQkw

На 12 май 2021 г. от 11.00 часа ще се проведе вторият уебинар на тема „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвеститор?“. Ще бъдат разяснени насърчителните мерки и процедурата за издаване на сертификат за клас инвеститор, както и възможностите за поощряване на предприемаческия дух, чрез улесняване на икономическото оползотворяване на нови идеи и стимулиране на създаването на нови предприятия. В събитието ще се включи и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Модератор на уебинара ще бъде доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, преподавател по финансово и данъчно право в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Регистрации се приемат до 11 май 2021 г. на: https://zoom.us/webinar/register/WN_71vbBCPHS36VYQtcbOMINg

Третият уебинар „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“ ще се проведе на 13 май 2021 г. от 11.00 часа, чрез платформата zoom. Ще бъде представена информация за възможностите за издаване на сертификат за клас инвеститор, насърчителните мерки и механизмите за тяхното осъществяване по Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Участие във видеоконференцията ще вземат представители от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Ще участва и експерт от Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (СОАПИ), който ще представи подробно процеса за издаване на сертификат за клас В. Модератор на уебинара ще бъде г-н Георги Стоев, изпълнителен директор на Тракия Тех. Желаещите могат да се регистрират до 12 май 2021 г. на: https://zoom.us/webinar/register/WN_lCVVURtWRomQ2SKWkPd0uQ

 


Още по темата