bg | ro | en |

Настоящи членове

Вебер Етикетен България ООД

Производство и продажба на самозалепващи етикети. Фирмата предлага технически решения и услуги в областта на маркировката, етикетирането, идентификацията и проследяването на продукцията.

Вижте презентацията: bit.ly/49gDR7Y

КОНТАКТИ:

Адрес: България, обл. Велико Търново, с. Мерданя, ул. Христо Ботев № 27
Телефон: +359 884 775 556
Е-mailorders@weberetikettenbg.com
Webweberetikettenbg.com