bg | ro | en |

VRinHE

VRinHE - Виртуална реалност във висшето образование

https://www.vr-in-he.eu/


Източник на финансиране:
Еразъм+

Съвременните студенти много по-бързо и много по-добре възприемат информация, която им е представена в дигитален вариант. Навлизането на виртуалната и добавената реалност активизира участието им в учебния процес, освен това подобрява дигиталните и професионалните им умения.

Проектът VRinHE (Integrating Virtual and Augmented Reality in Higher Education Curricula) се фокусира върху модернизацията и дигитализацията на висшето образование като има за цел да въведе използването на виртуална и добавена реалност в учебния процес. Заради връзката между висшето образование и пазара на труда, проектът пряко засяга и бизнеса, защото осигурява кадри, които вече са придобили необходимите умения благодарение на подобрения и модернизиран процес на обучение.

Освен чисто професионалните компетенции на студентите, инструментите за виртуална и добавена реалност подсилват и техните т.нар. меки умения: критично мислене, умение за решаване на проблеми, адаптивност, изобретателност и др., които повечето фирми ценят високо и търсят при наемане на служители.

Период на изпълнение: 02.2022 г. - 02.2024 г.