bg | ro | en |

Новини назад

Видео показва успешното партньорство в DIONYSUS

24.11.2022

Видео, разработено от Pro Danube Management GmbH подчертава основните постижения на проекта DIONYSUS и трайното му въздействие върху благосъстоянието на дунавските пристанища. Премиерата на видеото беше по време на финалното събитие на DIONYSUS, което се проведе на 23 ноември 2022 г. в Констанца.

Целта на проекта DIONYSUS бе да отговори на основните регионални предизвикателства в управлението и планирането на пристанищната инфраструктура, така че да се улесни интегрирането на пристанищата на Дунавския регион в интелигентни и устойчиви мултимодални транспортни вериги.

Дунавските пристанища имат потенциала да бъдат двигатели на растежа в своите градове и региони, превръщайки се в мултимодални центрове с различни съоръжения и връзка между различните видове транспорт. Те предлагат устойчиви решения за привличане на ключови индустриални играчи като им предоставят специализирани съоръжения за производство и логистични операции, и действат като удобни регионални бизнес платформи за търговията и индустрията. Друго предимство на дунавските пристанища е, че много от тях се намират в Трансевропейската транспортна мрежа, през която преминават няколко важни транспортни коридора.

Резултатите от DIONYSUS бяха включени в разработването на политики за развитие на транспортните коридори. Проектът осигури необходимата рамка за идентифициране на недостатъците в железопътната и пътната инфраструктура за достъп до дунавските пристанища, а на базата на пазарни анализи бяха определени и цялостните инвестиционните нужди за тяхното преодоляване.

Разработките, създадени в рамките на DIONYSUS са съобразени със специфичните бъдещи цели на ЕС в областта на транспорта, TEN-T и политиката на сближаване, и така превръщат проекта в ключов инструмент за ефективно изпълнение на стратегията на ЕС за Дунавския регион.

Видеото може да видите тук: https://www.youtube.com/watch?v=DEzP7wwyhww


Още по темата