bg | ro | en |

Услуги

Българо-румънска търговско-промишлена палата (БРТПП) е активна платформа за обмен на опит, контакти и информация за пазарите на България и Румъния.

С оглед подпомагане дейността на своите членове, както и на всички икономически субекти в България и Румъния, Палатата извършва широк спектър от услуги и бизнес консулации за Румъния и България. Част от тях са напълно безплатни за компании-членове, а за останалите те могат да ползват преференциални условия.

Услугите се извършват на база предварителна писмена заявка и съгласуван между двете страни срок и цена. Стойността на някои е фиксирана, а по-комплексните подлежат на договаряне.

За повече информация и за отправяне на конкретно запитване, моля свържете се с нас на ел. поща: info@brcci.eu или на телефони +359 82 507 606, +359 897 810 986 или +359 889 601 756

Услугите, отбелязани със знака * се предоставят на членовете на Палатата БЕЗПЛАТНО
Услугите, отбелязани с ♦ се предоставят на членовете на Палатата на ПРЕФЕРЕНЦИАЛНИ ЦЕНИ

 

ИНФОРМАЦИОННИ УСЛУГИ

• Предоставяне на актуална икономическа, данъчна и трудово-правна информация за Румъния и България, вкл. относно процедури за регистрация на фирма и регистрация по ДДС. *
• Структуриране на контактни листи и др. информация за български и румънски компании ♦
• Изготвяне на справки за актуално състояние, финансово-счетоводни доклади и друга официално обявена информация за български и румънски фирми *
• Контакти и препоръки за специализирани консултантски фирми, предоставящи услуги в областта на правото, счетоводството, финансите, митническите и регистрационни режими, маркетинга и рекламата, както и за преводачи, агенции за недвижими имоти и специалисти по управление на човешки ресурси (безплатно за всички компании)
• Предоставяне на информация за бизнес събития, панаири и изложения в Румъния и в България *
• Публикуване на обява за търсене / предлагане на стоки или услуги в офертния център на БРТПП *
• Достъп до он-лайн контактна база данни (ексклузивна услуга само за фирмите – членове) *

 

СЪВЕТИ И КОНСУЛТИРАНЕ

• Консултиране чрез експерти, специализирани в регистрация на местни фирми, смесени компании, представителства и клонове, търговски марки в България и Румъния ♦
• Консултации и подпомагане за набиране на персонал в двете съседни държави чрез Агенция за трудова мобилност ВИЗА към БРТПП, в т.ч. чрез онлайн платформа за публикуване на обяви за работа ♦
• Организиране на B2B срещи, обучения и събития, съгласно календара със събития на Палатата и по допълнителна заявка ♦
• Организиране и участие в бизнес събития, търговски мисии в България и Румъния ♦
• Посредничество и координация при организиране участието на български фирми в изложения на РОМЕКСПО на преференциални цени (безплатно за всички български компании! Отстъпки от цените на РОМЕКСПО за компаниите-членове)
• Иницииране на партньорски проекти и участие в международни консорциуми по Европейски програми за безвъзмездно финансиране

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

• Отдаване на офис пространство с включени мебели, техника и  комуникации (вкл. видеоконферентно оборудване), за провеждане на бизнес-срещи и фирмени обучения за екипи до 20 души (за гр. Русе). Преференциални условия за компании-членове на БРТПП. ♦

 

РЕКЛАМА И ПРОМОЦИЯ

• Популяризиране на събития в мрежата на БРТПП (уебсайт, мейл кампания, социални мрежи) *
• Възможности за платена реклама и позициониране в рамките на събития на Палатата ♦
• Включване на рекламни карета и банери в мейл кампании/бюлетини на Палатата ♦
• Предоставяне на информация за предстоящи събития, панаири и търговски изложения в България и Румъния *

 

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО ПРЕД ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ

Палатата работи активно с държавни и местни административни органи, както и с международни партньори, посредством експертни групи и консорциуми по законодателни и административни инициативи, засягащи правно-административната рамка на работа на компаниите-членове на Палатата.