bg | ro | en |

Управителен съвет

Членове на Управителния съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата:

Петко Димитров – p.dimitrov@brcci.eu
Надежда Ванева – nvaneva@brcci.eu
Щефан Флореску – s.florescu@brcci.eu
Дан Робу – d.robu@brcci.eu
Светлозар Димитров – s.dimitrov@brcci.eu

Членове на Контролния съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата:

Александър Прокопиев – office@polytraffic.bg
Моника Кадоган – monica@vivre.ro


Председател на УС
Петко Димитров
p.dimitrov@brcci.eu                                                    
   


Заместник-председател на УС

Щефан Флореску
s.florescu@brcci.eu