bg | ro | en |

Управителен съвет

 

Членове на Управителния съвет на Българо-румънска търговско-промишлена палата


Петко Димитров – p.dimitrov@brcci.eu
Надежда Ванева – nvaneva@brcci.eu
Щефан Флореску – s.florescu@brcci.eu
Дан Робу – d.robu@brcci.eu
Светлозар Димитров – s.dimitrov@brcci.eu

 

Контролен съвет:

Александър Прокопиев – office@polytraffic.bg
Моника Кадоган – monica@vivre.ro


Председател на УС                                           
Петко Димитров                                                                          
p.dimitrov@brcci.eu                                                    
                                                           

 

Заместник-председател на УС
Щефан Флореску
s.florescu@brcci.eu

 

Изпълнителен директор 
Елеонора Иванова
e.ivanova@brcci.eu