bg | ro | en |

Настоящи членове

КЕР Токи Пауър АД

ТОКИ е първата напълно дигитална услуга за предоставяне на електроенергия в България, оперирана от „КЕР Токи Пауър" АД. Тя е разработена и съобразена със специфичните нужди на малкия и среден бизнес, но покрива изискванията както на големите потребители, така и на физическите лица. ТОКИ предлага иновативни продукти, които до скоро не са били достъпни за потребителите на българския пазар.

ТОКИ представлява електронна платформа, създадена, за да подпомогне клиентите в избора им на доставчик. Тя дава ясна и детайлна информация за услугите, предлагани от „КЕР Токи Пауър” АД, опростен процес за смяна на доставчика и портал за проследяване и управление на разходите за електроенергия.

Абонаментните планове включват:

  • Фиксирана цена за ток за целия срок на договора;
  • Пазарна цена за ток, формирана на база пазарния индекс на Българска независима енергийна борса;
  • Плаваща цена за ток, с опция за промяна веднъж на 3 месеца, без дългосрочен ангажимент за клиента;
  • Зелена енергия от възобновяеми източници на фиксирана цена и с гаранция за произход.

„КЕР Токи Пауър“ АД е дъщерно дружество на „Пауър Сист“ ЕООД. Дружествата търгуват с всички продукти на енергийната борса и имат сключени договори с офиси, магазини, складове, производствени обекти, административни сгради, ферми и др.

ТОКИ и Пауър Сист са част от групата на „Соларпро Холдинг“ АД (www.solarpro.bg) - една от водещите компании в областта на възобновяемите енергийни източници в Югоизточна Европа.
 

КОНТАКТИ:
Адрес: гр. София, бул. "Христофор Колумб" 41, ет. 6
Телефон: +359 896 569 186
E-mail: g.prokopiev@toki.bg
Web: https://toki.bg