bg | ro | en |

Екип

Елеонора Иванова
Изпълнителен директор
eivanova@brcci.eu
+359 82 507 606

Елеонора е част от семейството на Българо-румънска палата още от създаването й през 2003 г., когато е поканена от 30 водещи български и румънски фирми учредители да стане неин Изпълнителен директор. През годините неуморно разширява екипа и дейността на Палатата като постепенно я превръща в разпознаваема бизнес общност.

Тя е визионер и движещата сила зад успеха на Палатата със своя богат опит като мениджър, консултант по европейско финансиране и управление на проекти, експерт по регионално и местно развитие, оценител на проекти, финансов контрольор. Обича да трупа знания, да създава бизнес контакти, да мотивира и да провокира с нови предизвикателства както себе си, така и целия екип.

Завършила е магистратура по Финанси и кредит в Стопанска академия “Д. А. Ценов”, специализирала е финанси и счетоводство в Университета на Уелс, Великобритания. Започва като оперативен мениджър за България на една от водещите британски търговски камари (регион Йоркшир). Има пет години професионален опит в банковата сфера и над 20 години в управленското консултиране и предприемачеството. Успешно управлява и собствена консултантска компания.


Десислава Пенчева
Административен мениджър и ръководител ЦПО
d.pencheva@brcci.eu
+359 889 601 756

Деси организира административните въпроси в Палатата и комуникира с клиенти, партньори и институции. В Палатата е от създаването й, като през това време е развила своя опит в работата по проекти, в подготовката на семинари и обучения, изготвянето на проучвания, провеждането на събития. В годините активно комуникира с различни организации в подкрепа на българо-румънските отношения и е силно ангажирана с проблемите на корабоплаването по река Дунав.

След лицензирането на Центъра за професионално обучение към БРТПП отговаря за организирането на курсовете и обученията и за връзките с Агенцията по заетостта и мрежата на EURES. Търси вдъхновение в инициативите на Българо-румънски детски фонд и с удоволствие участва в планирането и организацията им.

Възпитаник е на Стопанска академия “Д. А. Ценов”, специалност Застрахователно и социално дело. Професионалният й стаж включва работа като офис мениджър, връзки с обществеността и експерт международни проекти и програми в Агенция за регионално развитие на СЦР, българския офис на британска търговска камара, консултантски и счетоводни компании.

 


Гергана Илиева
Мениджър връзки с обществеността и комуникации
g.ilieva@brcci.eu
+359 879 517 027

Магистър по връзки с обществеността от Софийски университет „Св. Климент Охридски“, с над 10-годишен опит като комуникационен експерт и още 10 години като журналист в регионални и национални електронни медии. Има специализации в областта на радиожурналистиката, управлението на електронни медии и комуникацията при кризи. Работила е по проекти, финансирани по оперативните програми. Автор на съдържание за различни типове издания. Любопитна по природа, търсеща и споделяща информация тя казва, че се чувства еднакво комфортно да говори пред публика на сцена и самотно да чете аналитични статии и документи.

В Българо-румънска палата се грижи най-вече за публичното представяне на дейността й, компаниите членки и организирането на събития. Участва и в проектите на Палатата като комуникационен експерт. Подготвя материали за публикуване в медиите, организира интервюта, пише новини и друга интересна информация за собствените ни комуникационни канали. С ентусиазъм всеки месец синтезира най-важната информация за бизнеса в България и Румъния и я споделя с аудиторията на Палатата.

Убедено вярва, че Българо-румънски детски фонд е кауза, която си заслужава, защото успехът в бъдеще, започва с поставянето на основи още в детска възраст. Заради това активно се включва в организирането на конкурси, забавления и състезания в рамките на Фонда.


Адриан Сипос
Експерт бизнес развитие
a.sipos@brcci.eu
+359 895 533 882
+40 745 644 577

Адриан е румънската „сила“ в екипа на Палатата, не само защото е роден в Румъния и от 13 години живее в България, а поради това, че е ежедневната  ни връзка с нашите и вашите партньори от другата страна на реката.

Той е експерт в пазарните проучвания, в обработването на информация по конкретни запитвания, в намирането на точните контакти, в общуването с румънските фирми и съдейства на български компании за участие в изложения в Румъния, както и на румънски фирми, които искат да се представят на форуми в България. А опитът му в областта на туризма е незаменим в планирането и провеждането на семейни приключения и пътешествия, организирани от Българо-румънски детски фонд.

Завършил е Университета “George Baritiu“ в Брашов, Румъния, специалност Счетоводство и управление на информационни системи. Започва като счетоводител в Румъния, но професионалният му път постепенно го отвежда в туристическия бизнес, където работи близо 12 години.


Владимир Петков
Експерт програми и проекти
v.petkov@brcci.eu
+359 897 810 976

Владимир отговаря за успешното реализиране на европейските проекти, в които участва Палатата.
Прави проучвания и анализи, организира събития, изготвя доклади и комуникира с партньорски организации от ЕС.

Разполага с умения и опит в събирането, съпоставянето и обработването на данни, провеждането на аналитични дейности и създаването на съдържание.

Владимир притежава магистърска степен в областта на лингвистиката, със специалност „Транслатология с руски и английски език“ от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий".

Базиран в София, той е човекът, който може да бързо да реагира за среща "лице в лице" в българската столица. Прави го често и освен това е  редовен участник в международни фоуруми, свързани с транспорта по Дунав (и не само), екологията и предизвикателствата пред бизнеса.

 


Георги Георгиев
Маркетинг експерт
g.georgiev@brcci.eu
+359 897 550 715

Георги е специалист в изготвянето на проучвания, обобщаването и анализа на статистическа информация в различни бизнес области. Активно работи по проекти, обработва запитвания и се грижи информацията за и от фирмите членки в Палатата, новините и събитията да бъдат публикувани ежедневно в сайта и бюлетина ни. Често подготвя статии за нашите Линкдин групи: Фокус България и Фокус Румъния.

Като съветник в областта на трудовата мобилност, участва в организирането и провеждането на информационни срещи и администрира платформата за търсене и предлагане на работа в Румъния и България.

Професионалния си стаж започва като експерт по осигуряването към сектор "Осигурителен архив" на НОИ, а след това се присъединява към Палатата като стажант. Притежава бакалавърска степен по специалност "Международни икономически отношения" и магистърска степен по специалност "Европеистика и регионално сътрудничество" от Русенски университет "Ангел Кънчев".


Цветелина Кръстева
Експерт програми и проекти
c.krasteva@brcci.eu
+359 897 810 986

Цветелина е най-младият колега в екипа на Палатата, но е човекът, който знае ангажиментите на всеки един от нас. Работи изключително близко с изпълнителния директор Елеонора Иванова и ѝ съдейства с комуникацията както с фирми от организацията, така и с външни клиенти. Сред многото задачи на Цвети е да проследява и координира цялостната работа на екипа, спазването на графиците, поетите ангажименти. А с подкрепата на Елеонора следи и за качественото изпълнение на дейностите по проекти, в които Палатата е водещ партньор.

Висшето си образование завършва в Университетa Гринуич, в Лондон, специалност управление на международни събития. Благодарение на натрупаните знания, Цвети участва в организирането и успешното провеждане на събитията на Българо-румънска палата.

Независимо от възрастта си Цвети е човекът, който успешно се гмурка в дълбините на най-сериозните инициативи, с които се занимаваме – декарбонизация на индустрията, „зелената сделка“. Освен като експерт по европейски проекти, Цвети активно работи за развитието на чуждестранните компании в България, които се обръщат за помощ към Палатата. Уменията ѝ да общува с хора и организации от различни националности и култури, я прави изключително ценен и доверен кадър за екипа.


Галина Ковачева
Експерт програми и проекти
g.kovacheva@brcci.eu
+359 895 763 001

Магистър „Счетоводство и контрол“ и Бакалавър по специалност „Стопанско управление“ от Икономически университет – гр. Варна. Има повече от 15 години стаж като счетоводител, главен счетоводител, финансист по проекти. Специалист по бюджетиране и финансово отчитане на проекти както в публичния, така и в частния сектор.

Работила е по проекти, финансирани по програма „Коменски“, програма „Еразъм+“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Иновации и конкурентоспособност“ и др.

В БРТПП се занимава с административни и финансови въпроси.

В проектната дейност на Палатата на нея се пада бюджетирането на проектни предложения  и финансовото отчитане на проекти в изпълнение.


Магдалена Симеонова
Мениджър проекти
m.simeonova@brcci.eu
+359 879 810 780

Маги започва професионалната си кариера преди 5 години като маркетинг експерт в Палатата. През това време от стажант по младежка програма се превръща в опитен мениджър проекти, свързани с теми като трудовата мобилност в трансграничния регион, културното наследство на рибарските общности по реката, използването и разработването на облачни услуги за бизнеса. Подпомага публикуването на актуална информация в комуникационните ни канали и отговаря за нашите Линкдин групи: Фокус България и Фокус Румъния. Нейната креативност е причината да бъде често в ролята на дизайнер във връзка с наши събития, публикациите ни в сайта, в социалните медии или блога на Българо-румънски детски фонд.

Притежава магистърска степен по икономика, специалност "Мениджмънт на европейски проекти" от Русенски университет "Ангел Кънчев".