bg | ro | en |

Настоящи членове

Търговско представителство Хехенбихлер ГмбХ

Разработване на растителни обогатители и торове за органично и конвенционално земеделие.

 

КОНТАКТИ:
Адрес
: България, Пловдив, бул. Марица 154
Телефон: +359 32 512 925
Е-mail: i.rangelov@amalgerol.com
Webwww.mediplusr.com