bg | ro | en |

Новини назад

Стартира Грантовата програма на STAGE

11.09.2023

Стартира първата покана от грантовата програма в рамките на инициативата за Устойчив преход към гъвкави и зелени предприятия – STAGE. Чрез нея малки и средни фирми от цяла Европа ще получат финансиране, което ще използват, за да привлекат частни инвестиции и да трансформират процесите си за преминаване към устойчивост.

Преди дни беше отворена първата от общо 5 покани за кандидатстване. Тя се финансира от Европейската комисия и е насочена към малки и средни предприятия (МСП) от страни-членки на ЕС и от държави, асоциирани към програма Хоризонт Европа. Условието е фирмите вече да са регистрирани в мрежата на STAGE и да са завършили началния етап по Предварителна оценка. Какви са етапите на програмата вижте тук.

Одобрените кандидати ще получат грантове на стойност до 50 000 евро за изготвяне на инвестиционен план за повишаване на екологичната, социалната и корпоративната устойчивост на продуктите си, както и за допълнителна консултантска помощ при реализацията на заложените мерки.

Крайният срок за кандидатстване по първата покана е 1 ноември 2023 г.

Ако все още не сте се присъединили към единствената по рода си екосистема за преход към декарбонизирана икономика, регистрирайте се в платформата STAGE и направете Първоначална оценка на Вашата компания, за да можете да участвате и в програмата за финансова помощ.

Запознайте се с цялостната концепция на STAGE и вижте кои са партньорите тук.


Още по темата