bg | ro | en |

STAGE

УСТОЙЧИВ ПРЕХОД КЪМ ГЪВКАВИ И ЗЕЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ

https://stagepartners.eu/


Източник на финансиране:
ХОРИЗОНТ ЕВРОПА


Във фокуса на проекта STAGE (Sustainable Transition to the Agile and Green Enterprise) са индустриалните предприятия от Европа. Задачата на партньорския консорциум, съставен от 14 европейски организации и университети, е да създаде цялостна екосистема и да подкрепи компаниите с консултантска помощ от европейски експерти и конкретни услуги за достъп до финансиране. Целта е да улесним прехода на фирмите към „зелена икономика“ с ясен резултат: по-ниски енергийни разходи, намалена ресурсоемкост на производствата, подобрена конкурентоспособност.

2000 компании, вкл. български и румънски ще могат да се включат в проекта, а 100 от тях, избрани на конкурентен принцип, ще получат ваучери за директна финансова подкрепа.

Ролята на Палатата в проекта е повече от ключова: ние, единственият български партньор в консорциума, ще координираме целия процес на кандидатстване от страна на фирмите за получаване на безвъзмездната помощ; ще водим комуникационната компания на проекта и заедно с партньорите от Литва, инициатори на проекта, ще се погрижим за неговата устойчивост.

Запознайте с бюлетина по проекта тук: https://kx10w127yx.preview-postedstuff.com/V2-aGH4-G9Wv-LfjW-fvkv/.

Период на изпълнение: 01.06.2022 - 31.05.2025