bg | ro | en |

Новини назад

Финансова подкрепа за туристически компании

03.01.2023

Българо-румънска палата е регионален координатор по проекта SMARTER AoE и набира проектни предложения на компании от туристическия сектор, които развиват дейност в част от регионите около река Дунав. За България това са фирми от областите Русе, Добрич и Силистра. Проектите следва да са с фокус към дигиталната трансформация на бизнеса.

КОЙ може да кандидатства:

Малки и средни предприятия от туристическия сектор, с код на икономическа дейност:

  • 55.10 Хотели и подобни места за настаняване;
  • 55.20 Ваканционно и друго настаняване за краткосрочен престой;
  • 55.30 Къмпинги, паркове за превозни средства за отдих и паркове за кемпери;
  • 79 Туристически агенции, туроператори и свързани с тях дейности.

Предприятията трябва да са регистрирани и да развиват дейност в целевия регион (Amazon of Europe (AoE)) на проекта. За България това са:

  • Област Добрич (без общините Балчик и Шабла);
  • Област Силистра;
  • Област Русе;

Компаниите от България ще се конкурират с МСП от другите държави-партньори:
- Словения: Помурска област;
- Хърватия: Меджимурие, окръг Осиек-Бараня, окръг Копривница-Крижемци, Вараждински окръг, Вировитицко-Подравска окръг;
- Унгария: окръг Зала, окръг Сомоги, окръг Бараня;
- Сърбия: Област Западна Бачка;
- Черна гора: Черна гора;
- Румъния: окръг Тулча.

КАКВО се финансира:
Проект Смартър (Smarter AoE) има за цел да определи специфичните дигитални нужди на МСП, работещи в сферата на туризма и разположени в целевия регион. В рамките на проекта се създава международна екосистема от туристически предприятия в районите на „Amazon of Europe“ и други биосферни резервати. Ще се насърчават социални, цифрови и екологични иновации чрез сътрудничество, изграждане на капацитет и цифрова трансформация.

Проектът предвижда предоставяне на малки грантове на избрани 130 предприятия от 7-те държави-партньори, за увеличаване на пазарната им видимост и маркетингови умения, подобряване на дигиталните им умения и прилагането им в ежедневието, повишаване на осведомеността им за опазването на околната среда (екологичния отпечатък).

Ще се подпомагат 3 вида допустими дейности и съответстващите им разходи:
- Дигитализация и маркетингови инструменти (напр. създаване на нови или надстрояване на съществуващи уебсайтове, маркетинг в социалните мрежи, дигитализация на операционни системи за подобряване на вътрешната и външна комуникация, автоматизация на процеси (напр. управление на канали, системи за самонастаняване, вътрешна система за управление/комуникация), операции в облак, интегриране в сайта на кандидата на система за резервации, събиране и анализиране на данни за по-добра работа и др.);
- Разходи за експерти-ментори (външни консултанти) и специализирани курсове за обучение за МСП въз основа на индивидуалните нужди, идентифицирани чрез менторската програма по проекта (софтуер, дигитална грамотност, дигитален маркетинг, качество на услугите и др.);
- Разходите за пътуване и настаняване за участие в регионални семинари, индивидуални срещи с ментори, съвместни конференции/събития за работа в мрежа за международната екосистема на туристическите МСП в туристическата дестинация AoE и други биосферни резервати.

Стойност на проекта – до 3 000 евро. Финансирането е 100%.
Предвижда се да бъдат подкрепени общо 130 кандидати.
Проектите следва да приключат до 20.12.2023 г.

Одобрените кандидати поемат следните задължения:
1. Да осигурят публичност за получената безвъзмездна помощ: поставяне на постер на проекта на видно място в офиса си, публикации в интернет страницата си и в страниците си в социалните медии, да публикуват в интернет страницата си и в страниците си в социалните медии презентация на туристическите продукти на Amazon of Europe с линк към сайта на проекта; да направят поне един пост в социална медия; да се включат в онлайн мрежата на платформата на Amazon of Europe (AoE Hub) преди приключването на проекта.
2. Да се включат в менторска програма. Програмата ще стартира след одобрение на проекта и ще включва 10 ч. менторство по време на изпълнението, което ще приключи с представяне на доклад.
3. Отчетност. Одобрените кандидати отчитат изпълнението на проекта и постигнатите резултати след неговото приключване.

КАК се кандидатства:
Кандидатите могат да подават заявления по електронен път през интернет страницата на проект SMARTER AoE. Документите се попълват на английски език.

КРАЙНИЯТ срок за кандидатстване е 18:00 ч. на 03.03.2023 г.

Повече информация и подкрепа при кандидатстването можете да получите от експертите на Българо-румънска палата на ел. поща: project@brcci.eu.


Още по темата