bg | ro | en |

Новини назад

Дискусия за иновациите в Русенския университет

15.03.2023

Студенти и преподаватели от факултетите „Бизнес и мениджмънт“ и „Природни науки и образование“ от Русенския университет участваха в среща-дискусия, посветена на иновациите в малките и средни предприятия. Българо-румънска търговско-промишлена палата работи в продължение на две години с обучителни организации от Испания, Франция, Хърватия, Португалия, Германия и Ирландия. В резултат международният консорциум разработи обучителна програма за иновационни стратегии, предназначена за предприемачи, мениджъри и собственици на бизнес.

Учебните материали (наречени EduZines) са специално създадени във формат за мобилно обучение през смартфони, за да бъдат достъпни по всяко време и навсякъде чрез QR кодове. Обучаващите се в специалност „Софтуерно инженерство“ споделиха обратна връзка, както за самите електронни материали и платформата, в която те са публикувани, така и собствен опит и идеи за модернизиране на бизнесите.

Студентите от специалност „Икономика“ и „Индустриален мениджмънт“  се включиха в дискусията с мнения по темите, засягащи бизнес културата в организацията.

Заедно с преподавателите доц. Даниела Йорданова и гл. ас. Даниела Илиева те търсиха отговори на въпросите кои са двигателите на иновациите, съществува ли връзка между етика и управление, кои са корпоративните стратегии и кои са добрите примери за иновации в световен план.


Още по темата