bg | ro | en |

SIS-SME

SIS-SME: Използване на EduZines – интерактивни, трансмедиални обучителни материали за смартфони – за изграждане на стратегически иновативни умения за МСП

http://sissme.eu/bg/


Източник на финансиране:
ЕРАЗЪМ+


Проектът SIS-SME ще разработи обучителна програма за иновационни стратегии, предназначена за мениджъри и собственици на бизнес, за да подкрепи постепенното им възстановяване от въздействието на Covid-19. Всички обучителни материали ще бъдат представени в серии от SIS-SME EduZines, които са специално създадени във формат за мобилно обучение през смартфони. По този начин проектът цели да се справи със недостатъчното прилагане на образованието и обучението в сектора на МСП. Участниците в проекта ще се съсредоточат върху изграждането на стратегически иновационни умения за МСП, за да гарантират, че мениджърите и собствениците на бизнес са добре информирани и оборудвани за използването на потенциала на постоянно възникващите възможности в дигиталния свят. Освен това, проектът ще осигури обучение за преподавателите в ЦПО, за да гарантира, че те са достатъчно запознати с иновационните стратегии в сектора на МСП. Също така ще помогне да развият педагогическите си и дигитални умения, които ще им помогнат да използват потенциала на онлайн обучението за предоставяне на висококачествени услуги в условията на Covid-19, когато традиционните методи на обучение няма как да бъдат прилагани.

Период на изпълнение: септември 2021-август 2023 г.