bg | ro | en |

Новини назад

В кои сектори в Румъния могат да се получават заплати от над 1000 евро?

13.11.2019

Средната нетна работна заплата в Румъния за месец септември 2019 г., по официални статистически данни, е 3082 леи (около 648 евро), което е увеличение с 38 леи в сравнение с предходния месец. Най-големи заплати вземат служители в сектора за информационни технологии - 7108 леи (около 1494 евро). Кои са обаче останалите сектори, в които има заплати над 1000 евро?

На второ място по най-високи заплати, след IT сектора, са служителите в добивния сектор (нефт и природен газ) със средна нетна заплата от 7018 леи (1475 евро). Топ 3 се допълва със сектора за добив на въглища - 6839 леи (1437 евро). В таблицата по-долу вижте останалите сектори със заплати от над 1000 евро.

Сектор

Нетна заплата в леи

Нетна заплата в евро

IT

7108

1494

Добив на нефт и природен газ

7018

1475

Добив на въглища

6839

1437

Редакторски дейности

5482

1152

Въздушен транспорт

5480

1152

Производство на тютюн

5279

1110

Добив на полезни изкопаеми

5247

1103

Застраховане

5205

1094

Финансово посредничество

4871

1024

Публична администрация

4769

1002

 

В България средната брутна работна заплата за септември е 1 266 лева, показват данните на Националния статистически институт. През третото тримесечие на 2019 г. тя e 1 249 лв. и намалява спрямо предходните три месеца с 0.9%.

Икономическите дейности с най-високите средни месечни заплати през юли, август и септември са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения" - 2 988 лева; "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 1 980 лева; "Финансови и застрахователни дейности" - 1 973 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - 782 лева; "Други дейности" - 912 лева; "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 991 лева.

 


Още по темата