bg  |  ro  |  en  | 

Румъния

Територия

238 397 км2

Население (към 31.12.2017)

      - мъже

      - жени

      - в градовете

      - в селата

19 523 621 души

9 543 228 души

9 980 393 души

10 498 059 души

9 025 562 души

БВП (номинален, 2017)

212 милиарда долара

БВП на глава от населението (номинален, 2017)

10 813,7 долара

БВП на глава от населението (ППП, 2017)

25 840,8 долара

Инфлация (октомври, 2018)

4,2%

Основен лихвен процент (октомври, 2018)

2,5%

Минимална брутна заплата (от 01.01.2018)

RON 1900 (EUR 408)

Средна месечна брутна заплата (септември, 2018 г.)

RON 4482 (EUR 963,2)

Външен дълг (септември, 2018 г.)

98 милиарда евро

Безработица (октомври, 2018 г.)

3,3%

Корпоративен данък

16%

ДДФЛ

10%

ДДС

19%

  - настаняване в хотели и други подобни заведения, храни, фармацевтични продукти, ресторанти и кетъринг услуги, безалкохолни напитки

9%

 - книги (без електронни книги), вестници и други периодични издания, билети за културни и спортни мероприятия

5%

 - вътреобщностни доставки, доставки на стоки извън ЕС и международен транспорт

0%

Преки чуждестранни инвестиции (2017)

4,59 милиарда евро

Стокообмен между България и Румъния (2017)

4,31 милиарда евро

Национален празник

1 декември (Обединение на Трансилвания с Румъния)