bg | ro | en |

RND

RURAL NETWORK DEVELOPMENT (RND)
RETEA RURALA DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ


Program de finantare
Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, Fondul Social European


Descriere scurta:

Proiectul urmăreşte dezvoltarea durabilă a două regiuni române: Muntenia de Sud (regiune săracă) şi Bucureşti – Ilfov (regiune bogată). RND deja a întreprins paşi în direcţia construirii unei reţele provinciale de parteneriat şi dezvoltare durabilă între 4 municipii: Călăraşi, Giurgiu, Ialomiţa şi Ilfov.

Primul obiectiv principal al proiectului a fost formarea a 4 grupuri de specialişti în dezvoltare durabilă a regiunilor rurale (design, implementare, evaluare), câte unul pentru fiecare municipiu;

Al doilea obiectiv principal a fost crearea unor Birouri de muncă cu ora de pe lângă fiecare municipiu, în care să se efectueze intermediere pentru căutarea unui loc de muncă, s-au anunţat şi locurile de muncă disponibile pentru munca cu ora în cele patru municipii (de la bazele de date RND şi restului partenerilor), s-au anunţat rezultatele de la două studii privind piaţa muncii (câte unul la început şi la final).

Al treilea obiectiv principal a fost ţinerea le lecturi, cursuri profesionale de formare, seminarii şi activităţi practice pentru începerea şi dezvoltarea unor aptitudini antreprenoriale pentru cele 3 grupuri ţintă. Activităţile planificate au fost: lecţii care explică funcţionarea pe piaţa muncii, cursuri de calificare/recalificare în activităţi economice, care sunt necesare pe piaţa muncii /comerţ, construcţii şi coafură – activităţile s-au selectat după studierea pieţii de muncă în regiunile rurale ale acestor 4 municipii), curs de management general, curs de tehnici de efectuare a vânzărilor, curs de elaborare a unui set de activităţi antreprenoriale (ce constă din cunoaşterea legislaţiei şi contabilitate generală).

S-a obţinut şi rezultat practic, avându-se în vedere faptul că 60 dintre clienţii care au finalizat proiectul RND au devenit membri definitivi ai reţelelor elaborate în cele patru municipii. Rolul CCIBR s-a exprimat, în general, în susţinerea transferului de experienţă prin organizarea unor călătorii pentru românii care au promovat proiectul şi întâlnirea lor cu persoane din regiunile rurale ale Bulgariei care deja s-au format în asemenea proiecte.

Perioada proiectului: Ianuarie 2011 – Mai 2013