bg | ro | en |

Promovarea managementului parteneriatelo

Promovarea managementului parteneriatelor în domeniul dezvoltării economice locale și îmbunătățirea mediului investițional


Sursă de finanțare:

Programul operațional „Bună guvernare” 2014-2020


Camera Bulgaro-Româna și Municipiul Ruse sunt partenerii acestui proiect care se concentrează pe promovarea unei mai bune interacțiuni între administrația locală și mediul de afaceri din domeniul dezvoltării economice locale, promovării activității investiționale și atragerii a investitorilor din regiune.

Ne propunem să facem o analiză cuprinzătoare a potențialului existent al municipiului Ruse, pentru a evalua resursele disponibile din punct de vedere al posibilității de atragere a investițiilor. Se va realiza un sondaj în rândul diferitelor categorii de companii la nivel local, național și internațional despre atitudinile lor investiționale, vor fi explorate bunele practici și modele care pot fi implementate cu succes.

Ca urmare a activităților, va fi elaborat un Concept de sprijin pentru investiții care va fi utilizat de către autoritatea locală. La finalul proiectului va avea loc un forum de investiții de anvergură.

Valoare: 59.589,00 BGN pe baza contractului nr. BG05SFOP001-2.025-0092-С01, din care 50.650,65 BGN cofinanțare europeană și 8.938,35 BGN cofinanțare națională.

Perioada de implementare: 08.2022 - 08.2023