bg | ro | en |

Știri back

Începând cu miercuri se vor schimba regulile de intrare din România în Bulgaria

11.10.2021

Potrivit Ordinului Ministerului Sănătății din Bulgaria nr. 01-820 din 08.10.2021, începând cu data de 13 octombrie a.c., România este inclusă în zona roșie. Astfel, în conformitate cu legislația bulgară, cetățenilor care sosesc din România li se permite intrarea pe teritoriul Republicii Bulgaria, cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții cumulative:

 • încadrarea într-una dintre categoriile de persoane prevăzute limitativ în ordin - spre exemplu, cetățenii statelor membre ale UE, ale SEE și ai Elveției, respectiv cetățeni ai Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (în cazul celor din urmă, prevederile privind accesul în Bulgaria se aplică din 10 octombrie) și membrii familiilor acestora, care sosesc dintr-un stat membru al UE, al Spațiului Economic European sau din Elveția, respectiv din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (în cazul acestuia din urmă, prevederile privind accesul în Bulgaria se aplică din 10 octombrie);
 • prezentarea unui certificat digital UE privind vaccinarea împotriva COVID sau a unui certificat digital UE privind vindecarea de COVID sau a unui document similar; ȘI
 • prezentarea unui certificat digital UE privind testarea pentru COVID sau a unui document similar, cu aceleași date ca certificatul digital UE privind testarea, care atestă un rezultat negativ al unui test PCR, efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în Bulgaria.

Persoanelor care nu prezintă un certificat digital UE privind vaccinarea sau un certificat digital UE privind vindecarea sau un document similar le poate fi permisă intrarea pe teritoriul Bulgariei, în baza unui certificat digital UE privind testarea sau a unui document similar, care atestă un rezultat negativ al unui test PCR efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în Bulgaria. În acest caz, persoana în cauză va fi plasată în carantină pentru 10 zile la domiciliu sau în alt loc de cazare în care a indicat că va locui.

În cazul minorilor cu vârsta între 12 și 18 ani, intrarea în Bulgaria este permisă pe baza prezentării unui certificat digital UE privind testarea pentru COVID sau a unui document similar, cu aceleași date ca certificatul digital UE privind testarea, care atestă un rezultat negativ al unui test PCR efectuat cu maxim 72 de ore înainte de sosirea în Bulgaria. În cazul în care persoana în cauză nu prezintă un astfel de document, va fi plasată în carantină pentru 10 zile la domiciliu sau în alt loc de cazare în care a indicat că va locui.

Categoriile exceptate de la măsura obligatorie a prezentării documentelor privind COVID-19 sunt următoarele:

 • conducătorii de autocar și însoțitorii de bord care efectuează transport internațional de pasageri;
 • conducătorii camioanelor care efectuează sau finalizează transport internațional de mărfuri, la intrarea pe teritoriul Bulgariei;
 • membrii echipajelor navale și persoanele angajate în întreținerea navelor, care, la intrarea pe teritoriul Bulgariei, sunt în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu;
 • membrii echipajelor aeronavelor, care efectuează zboruri de la și către aeroporturi publice pe teritoriul Bulgariei și personalul tehnic asimilat;
 • lucrătorii transfrontalieri - persoanele care locuiesc în Bulgaria și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână către un stat membru al Uniunii Europene, Turcia, Serbia sau Republica Macedonia de Nord, cu scopul îndeplinirii activității ca angajat sau liber profesionist, precum și persoanele care locuiesc în statele menționate și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână către Bulgaria, în scopul îndeplinirii activității, ca angajat sau liber profesionist;
 • elevii, studenții și doctoranzii care locuiesc în Grecia, Turcia, Serbia, Republica Macedonia de Nord și România și care călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână în Bulgaria în scopuri educaționale, precum și elevii și studenții care locuiesc în Bulgaria și călătoresc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână în Grecia, Turcia, Serbia, Macedonia de Nord și România în scopuri educaționale;
 • persoanele care tranzitează teritoriul Republicii Bulgaria, în cazurile în care se poate garanta părăsirea imediată a teritoriului Republicii Bulgaria;
 • copiii în vârstă de până la 12 ani, indiferent de zona în care se află statul din care sosesc;
 • cetățenii următoarelor state Grecia, România, Turcia, Serbia și Republica Macedonia de Nord, care sunt admiși în procesul educațional în instituțiile de învățământ superior de pe teritoriul bulgar, (fapt) certificat printr-un document emis de respectiva instituție de învățământ superior.

Mai multe despre subiect