bg | ro | en |

GRENDEL

GRENDEL -  Flota verde și eficientă a Dunării


Program de finanțare:
Programul transnațional de cooperare „Dunărea“ 2014-2020


Descriere pe scurt:

Ciclul de viață îndelungat al navelor de pe căile navigabile interioare ale Europei, costurile mari ale investițiilor, capacitatea redusă de reinvestire a operatorilor dunăreni, informația insuficientă despre tehnologiile verzi, precum și lipsa acțiunilor publice și a stimulilor se numără printre marile dificultăți în realizarea obiectivelor ecologice stabilite, privind flota dunăreană și pe căile navigabile interioare europene.

GRENDEL sprijină operatorii navali dunăreni, precum și partenerii publici ai acestora, în modernizarea acestui sector. Proiectul examinează diverse probleme din modernizarea flotei: utilizarea de combustibili alternativi și cu emisii reduse de carbon; diminuarea emisiilor poluanților atmosferici (CO2, NOx, PM) și a utilizării energiei, în ansamblu. De asemenea,  procesele de gestiune din transport și logistică vizează asigurarea unei integrări mai bune a transportului pe căile navigabile interioare dunărene în lanțurile logistice, prin intermediul diverselor servicii (inclusiv Serviciile informaționale fluviale), asigurarea datelor digitale, precum și a instrumentelor specializate, care să îmbunătățească eficiența operatorilor navali.

Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea ecologității și economicității flotei dunărene. Acesta se va realiza prin realizarea a trei obiective specifice:

1. Transferul de know-how pentru operatorii navali dunăreni prin cooperarea internațională activă între persoanele publice și private interesate.

2. Elaborarea unor concepții tehnice inovatoare pentru nave, procese perfecționate de gestionare a transportului și logisticii de către operatorii navali.

3. Sprijin în dezvoltarea unui cadru de reglementare și măsuri de susținere publică prin crearea unui model de schemă pentru ajutor de stat, precum și a unor instrumente financiare inovatoare, care să răspundă cerințelor din acest sector.

Perioada de realizare: iunie 2018 - noiembrie 2020