bg | ro | en |

Evenimente back

INVITAȚIE la Adunarea Generală anuală a Organizatiei non profit ”CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BULGARO-ROMÂNĂ”

13.05.2019

I N V I T A Ț I E

la Adunarea Generală anuală a

Organizatiei non profit

”CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BULGARO-ROMÂNĂ


Consiliul de Administrație al Organizației non-profit ”CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE BULGARO-ROMÂNĂ”,

 în baza art. 26 din Legea privind persoanele juridice cu scop nelucrativ, convoacă Adunarea Generală a membrilor Camerei în data de 07.06.2019, ora 15.00, în complexul Leventa din Ruse, cartierul Leventa.


cu următoarea ORDINE DE ZI:

          

1.1 Raportul Consiliului de Administrație asupra activității CCIBR pentru perioada de la precedenta Adunare Generală; raportul Consiliului de Control și eliberarea din functie a membrilor Consiliului de Administrație pentru activitățile lor în perioada de raportare.

1.2  Prezentarea noilor membri ai CCIBR

1.3 Schimbarea activității organizației din beneficiul privat în beneficiul public și modificarea / completarea obiectivelor asociației

1.4 Revocarea statutului existent al CCIBR și adoptarea unui nou statut

1.5 Adoptarea raportului financiar anual al organizației pentru anul 2018

1.6 Adoptarea bugetului organizației pentru perioada 2019-2023

1.7 Diverse - discutarea problemelor curente

 

În lipsă de cvorum, în baza art. 27 din Legea privind persoanele juridice cu scop nelucrativ, adunarea se va desfășura în aceeași zi, la o oră după ora anunțată inițial - 16:00, în același loc și cu aceeași ordine de zi, indiferent de numărul membrilor prezenți.

        
Sunt invitați să participe toți membrii, iar dacă nu este posibil, un reprezentant care să posede împuternicire scrisă.

Președinte: /Petko Atanasov Dimitrov/


Mai multe despre subiect