bg | ro | en |

G4G

Greening For Growth


Sursă de finanțare:
Norway Grants 2014-2021


La începutul lunii Mai, Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Română a început lucrul la un nou proiect „Pentru o dezvoltare mai verde”, finanțat de Sistemul Financiar Norvegian 2014-2021.

BRCCI este partener principal, iar participanții săi sunt SINTEF (Norvegia) și Institutul Balcanic pentru Muncă și Politică Socială (Bulgaria).

Scopul inițiativei este de a sprijini IMM-urile în procesul de învătare privind inovațiile din industria verde prin:

● Determinarea și prezentarea unor soluții practice deja dezvoltate, gata de utilizare, care sunt aplicabile IMM-urilor bulgare;
● Crearea oportunității pentru IMM-urile din Bulgaria de a face schimb de experiență în domeniul inovației în industria verde cu companii norvegiene.

Ambiția echipei este de a descoperi și identifica exemple practice de soluții inovatoare deja dezvoltate pentru a crea produse, procese și servicii gata de utilizare, îmbunătățind rezultate operaționale și ecologice.

Pe parcursul proiectului, partenerii vor desfășura următoarele activități:

● un studiu amplu al soluțiilor practice pentru inovație în industria ecologică: Norvegia, Europa și în afara Europei;
● întâlniri regionale în Bulgaria, în care vor fi identificate nevoile IMM-urilor pentru tehnologii verzi și inovații în industrie;
● vizită de studiu pentru IMM-urile bulgare la companii norvegiene din diverse sectoare care oferă soluții de inovare în industria verde;
● catalog web digital bazat pe soluții practice, gata de utilizare inovatoare pentru industria ecologică privind IMM-urile bulgare;
● forum pentru soluții inovatoare în industria verde din Bulgaria.

Perioada de implementare: 01.05.2023 - 29.02.2024