bg | ro | en |

EMPOWER

EMPOWER - Instrumente de durabilitate a întreprinderilor sociale

https://empower-project.net/


Sursa de finanțare:
Erasmus +


Antreprenoriatul social va avea un rol din ce în ce mai important în economiile țărilor UE, iar un număr tot mai mare de guverne încurajează tinerii (18-35 de ani) să înființeze întreprinderi sociale. Problema este că aproximativ 50% dintre întreprinderile sociale supraviețuiesc mai puțin de trei ani de la crearea lor și multe locuri de muncă dispar în toată Europa. Provocările cu care se confruntă antreprenorii sociali sunt legate de implementarea ideilor lor de afaceri, cooperarea transsectorială, oportunitățile de finanțare, menținerea calității.

Despre proiect:

Proiectul EMPOWER își propune să încurajeze tinerii antreprenori să dezvolte întreprinderi sociale noi și existente, oferindu-le diverse instrumente și formare profesionala.

Pachetele de instruire personalizate bazate pe educație non-formală și simulări ale situațiilor din viața reală vor pune bazele dezvoltării abilităților și competențelor tinerilor antreprenori. Prin jocuri bazate pe scenarii din viața reală, participanții vor învăța să ia decizii și să implementeze strategii pentru afacerile lor. Pe lângă învățarea și schimbul de experiență cu colegii lor, tinerii vor fi încurajați să ia inițiativă și să creeze întreprinderi sociale sănătoase.

Rezultatele implementării proiectului EMPOWER vor avea un impact pozitiv asupra dezvoltării capacității tinerilor din țările partenere (Bulgaria, Cipru, Grecia, Irlanda, Italia, Portugalia). Pe termen lung, se așteaptă ca participanții să se angajeze activ în dezvoltarea strategiilor de întreprindere socială folosind instrumente și metode moderne și validate empiric pentru a se asigura că serviciile/produsele pe care le oferă răspund nevoilor pieței locale și regionale.

Camera de Comerț și Industrie Bulgaro-Română este partenerul principal în consorțiul internațional care lucrează la implementarea proiectului.

Perioada de implementare: 01.2022 – 01.2024