bg | ro | en |

ECO-FORCE

ECO FORCE
ACŢIUNI ÎN COMUN PRIVIND RESPONSABILITATEA ECOLOGICĂ A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII DIN REGIUNEA TRANSFRONTALIERĂ


Program de finantare
Programul Colaborare transfrontalieră România-Bulgaria, 2007-2013, EC ERDF


Descriere scurta:

A contribui la dezvoltarea stabilă a regiunii transfrontaliere între Romănia şi Bulgaria, prin protecţia mediului înconjurător. Partenerii proiectului consideră, că regiunea transfrontalieră între cele două tări constituie o zonă comună cu o viziune comună asupra dezvoltării stabile şi a prosperităţii, care necesită decizii comune pe problemele comune, existente în ambele părti ale fluviului. Protecţia mediului înconjurător al acestei regiuni necesită o abordare comună şi eforturi comune. Poluarea industrială din ambele părţi afectează în mod negativ flora şi fauna regiunii. întreprinderile mici şi mijlocii din partea bulgară şi din partea română au un nivel asemănător de dezvoltare, prin urmare având aceleaşi probleme şi necesităti. Proiectul îşi propune crearea unei reţele unice, care să formeze eficienţa, să împărtăşească resursele şi cunoştintele de bune practici, să contribuie la schimbul de experienţă în domeniul managementului ecologic în cadrul firmelor-ţintă din ambele ţări.

Obiectivele specifice:

A se intensifica şi orienta colaborarea transfrontalieră şi eforturile comune în direcţia soluţionării problemelor comune, a se utiliza potenţialul zonei transfrontaliere în vederea dezvoltării stabile în viitor; A se ridica nivelul de informare a business-ului din regiunea româno-bulgară cu privire la îmbunătăţirea indicatorilor ecologici şi a se reduce impactul negativ asupra mediului înconjurător sub aspect transfrontalier.

Perioada proiectului: Iunie 2010 – Noiembrie 2011