bg | ro | en |

BIOCOMBUSTIBILII

BIOCOMBUSTIBILII
SURSA COMUNA DE DEZVOLTARE SUSTENABILA A ZONEI DE COOPERARE TRANSFRONTALIERE


Program de finantare
Romania-Bulgaria Cross-Border Cooperation Programme 2007-2013, EC ERDF

Descriere scurta:

Crearea de susţinere şi popularizarea dobândirii şi utilizării combustibilelor bio pentru atingerea unei dezvoltări durabile în regiunea transfrontalieră Ruse – Giurgiu. Proiectul încurajează şi întăreşte activitatea comună în cadrul unei cercetări ştiinţifice efectuată de către institute de cercetare, universităţi şi IMM-uri, stimulând inovările şi transferul tehnologic între aceste unităţi. În acest fel se formează o reţea de informare între ştiinţă şi producţie care aproape că nu există la momentul dat în România şi Bulgaria.

Proiectul încurajează cooperarea între regiunile, comunităţile şi autorităţile locale ale acestor două districte pentru soluţionarea unor probleme comune prin formularea şi aplicarea unor strategii transfrontaliere care au drept scop dezvoltarea celor două comunităţi in punct de vedere economic, social şi ecologic. Beneficiar în proiect, indirect, este populaţia zonei transfrontaliere din cauza oportunităţilor mai mari pe piaţa muncii, rezultat în urma revigorării economice a regiunii. Foloasele economice în urma proiectului pot fi sesizate sub forma unei infrastructuri de investiţii adecvată elaborată şi bazată pe unele planuri concrete şi exact elaborate, care să popularizeze mediul de afaceri pentru atragerea unor investitori din grupurile ţintă. Popularizarea stabilităţii sociale în zona Giurgiu – Ruse se bazează pe construirea unei coheziuni sociale extinse pentru dezvoltarea durabilă a regiunii.

Perioada proiectului: August 2011 – Ianuarie 2013