bg | ro | en |

REMPART

REMPART


Източници на финансиране:
Еразмус за млади предприемачи


Кратко описание:

Общата цел на проекта REMPART бе да се създаде уникално европейско партньорство за прилагане на програми за мобилност сред младите, бъдещи и прохождащи предприемачи от и към регионите на партньорите. В частност, проектът беше насочен към осигуряването на участието на по-отдалечени региони на Европейския съюз в програмата Еразмус за млади предприемачи.

Целта на проектът REMPART беше:

• да предложи на хората в техните ранни етапи по пътя на предприемачеството възможността да се учат от вече установили се и успешни бизнеси и да изградят и развият своя вроден потенциал
• да улесни и популяризира нетуъркинга, обмяната на опит и междукултурното обучение сред предприемачите в ЕС
• да мобилизира предприемачите от отдалечени региони да споделят опит, да подсилят ученето и нетуъркинга с предприемачи от други европейски държави и региони

Проектът улесни започването и разработването на 50 схеми за мобилност между млади, прохождащи и бъдещи предприемачи (НП – начинаещи предприемачи) и опитни и успешни предприемачи (ПД – предприемачи-домакини) като това се случи с време, прекарано от НП в компаниите на ПД и други държави от ЕС.

REMPART проправи път за дългосрочно партньорство между периферни и централни райони на ЕС в подкрепа и засилване на предприемачеството. В резултат на това, проект REMPART мобилизира предприемаческия потенциал в отдалечени региони и позволи и на други европейски региони да извлекат полза от този потенциал.

Период на изпълнение: декември 2008 - юни 2010