bg | ro | en |

RC4VETs

РЕАЛНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

https://projects.rc4vets.eu/


Източници на финансиране:
ЕРАЗЪМ+


Проектът RC4VETs обединява усилията на бизнеса и образователните институции за една по-успешна реализация на младежите след завършване на тяхното образование. Целта на проекта е RC4VETs е да премахне разминаването между теоретичните знания, преподавани в училище и необходимите практически умения, с които младежите ще се впишат в конкурентната професионална среда след завършване на гимназия.

Целевата група на RC4VETs са възпитаници на професионални гимназии и студенти в шест държави - България, Италия, Гърция, Португалия, Словения и Испания. Партньорските организации от тези държави вече са идентифицирали реални бизнес казуси и ще ги предоставят за решаване пред младежите. Те, заедно със свои преподаватели (специалисти в областите, необходими за решаване на предизвикателството), ще бъдат групирани в мултидисциплинарни и международни екипи. Заедно с партньорите по проекта те ще имат пет месеца, за да решат казусите, предложени от компаниите.

RC4VETs ще допринесе за намаляване на пропуските в уменията, усвоявани в училище и младежката безработица, като същевременно се насърчават предприемачеството, иновациите, социалното приобщаване.

Българо-румънска палата е сред участниците в проекта и ще отправи „сладко“ предизвикателство към участниците.

Период на изпълнение: 11.10.2020 – 09.10.2023