bg | ro | en |

Настоящи членове

Рабен Логистикс Румъния

Raben Logistics Romania, е компания, част от Raben Group, с мрежа от 9 собствени склада на територията на Румъния. Фирмата има и ежедневна транспортна връзка с България, което позволява доставките да се извършват в рамките на 48 часа.

Raben Group е логистичен оператор, който предлага пълни FTL услуги.

Групата има повече от 160 дъщерни дружества в 14 европейски държави (Полша, Германия, Холандия, Чехия, Словакия, Украйна, Литва, Латвия, Естония, Унгария, Румъния, България, Гърция и Италия), управляващи приблизително 1 300 000 m2 капацитет съхранение и всеки ден изпраща повече от 9000 камиона на пътя.

КОНТАКТИ:
Web:https://romania.raben-group.com/