bg | ro | en |

Проектно портфолио

Като трансгранична бизнес асоциация, БРТПП има мисия да популяризира сътрудничеството между българските и румънските компании, да ги подкрепя в създаването на ценни партньорства в ЕС и по света и да им помага да извлекат полза от споделения опит съвместни усилия, насочени към устойчиво развитие и стабилен растеж.

Проектите, които насърчаваме, са фокусирани върху теми, които са сред водещите в дневния ред за бизнеса и икономиките на двете страни. Заинтересовани сме да си сътрудничим с всички субекти от частния и публичния сектор за действия и инициативи в следните главни области:

  • Заетост и пазар на труда: всички проблеми свързани с икономическа миграция, трудова мобилност, законодателни реформи, брандинг на работодатели, ангажираност и отговорност, интеграция на трудовия пазар на групи в неравностойно положение, иновативни подходи и споделени международни практики за увеличаване на заетостта.

И двете страни изпитват сериозен недостиг на персонал, не само на специалисти, но и на работници занимаващи се с ръчен труд. Ние сме отворени за всякакви иновативни идеи и трансфер на опит в рамките на ЕС, които се занимават с този проблем.

  • Образование, обучение и умения: всички теми свързани  с професионалното обучение, професионалните и социални умения, ключови компетенции, обучение и преквалификация на възрастни, вътрешно фирмено обучение, скъсяване на дистанцията между образованието и нуждите на пазара на труда

Търсим всякакъв трансфер на опит от други страни от ЕС, валоризация и умножаване на резултатите от предишни проекти. Освен това от 2018 г. управляваме лицензиран център за професионално обучение на възрастни, като по този начин сме заинтересовани да разработим нова учебна програма и да организираме обучения и подобни пилотни проекти.

  • Предприемачество и МСП: подкрепа за старт-ъпи, обучение и наставничество за млади предприемачи, популяризиране на интернационализацията на МСП и всякакви теми, свързани с иновациите и икономиките на бъдещето

Силно вярваме, че предприемачеството и иновациите са двигателите, променящи икономическата среда на нашите държави, които все още се борят със старите технологии и конвенционалните бизнес практики. Кръговата икономика, корпоративната социална отговорност и дигитализацията на МСП са области, в които търсим сътрудничество.

  • Трансграничен регион Румъния-България и по-широкия Дунавски регион: свързаност, транспортна инфраструктура и логистични вериги; инициативи за изолирани / селски райони, туризъм и културно наследство, брандиране и насърчаване на градове и региони, устойчиво икономическо развитие

Тъй като нашата организация е разположена на границата, ние живеем с ограниченията, но можем да видим и възможностите, които тези невероятни региони носят на Европа. Ние се фокусираме особено силно върху река Дунав като основен ресурс за безопасен и ефективен транспорт на хора и стоки, катализатор на нови бизнес начинания и ковчежник на историята и културата на този регион.      

  • Подкрепа за деца и младежи: всички инициативи, които помагат на младите да учат докато растат, стимулират тяхната креативност, подпомагат тяхнат отговорност към околната среда и обществото; създават възможности за тях да пътуват и да откриват

Като част от мисията за корпоративна социална отговорност на Палатата, ние управляваме съвместен Българо-румънски детски фонд с главната цел да подпомагаме различни дейности за български и румънски деца. Гледаме да разширим дейността, която планираме всяка година, за да изградим нови партньорства по целия свят. 

Вижте нашето проектно портфолио тук.

Нашият опит и добавена стойност:

Вече имаме изградена експертиза от работа по предишни проекти във всички гореспоменати тематични области и ще се радваме да споделим, развием и придобием нов опит с международни партньори. Към всяко проектно партньорство ние допълнително ще подсигурим:

  • Богат опит в управлението на проекти, вкл. като водещ партньор и координатор;
  • Експертиза при координацията на дейности по комуникация и разпространение от името на големи проектни консорциуми;
  • Знания и умения за управление на събития, включително големи международни конференции.  

Това, че сме трансгранична организация, носи специална добавена стойност към всички проекти - способността ни да осигуряваме лесен достъп до целеви групи както от България, така и от Румъния, където имаме еднакво добро широко покритие на мрежата.  

Ако търсите надежден партньор, с който да разработвате нови възможности за проекти, не се колебайте да се свържете с нас на: projects@brcci.eu.