bg | ro | en |

Присъединете се към нас

ЗАЩО ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯ?

Едногодишното членство в Палатата включва следните конкретни услуги и ползи, достъпни САМО за компаниите, които членуват при нас:► Информация и директна консултантска подкрепа, включително референция към специалист за разрешаване на възникнал казус от законодателен, данъчен, трудово-правен или друг подобен характер;
►  Участие в събития, организирани ексклузивно за фирмите членки и поканени от тях партньори;
► Достъп до онлайн контактна база данни – облачно-базиран софтуерен продукт на Палатата, с над 1000 записа на фирми и организации от България, Румъния и други страни, с които Палатата е създала контакт през годините. Всяка компания, която членува при нас може да избира дали да се свърже с контрагент от списъка директно или да използва за целта посредничеството на екипа на БРТПП;
► Текущо публикуване и популяризиране на новини, свързани с компанията членка, чрез всички онлайн инструменти на Палатата (уебсайт, бюлетин и канали в социалните медии);
► 5% отстъпка от обявените цени за наем на площ и изграждане на щанд при участие в избрани изложения на най-големия изложбен център в Румъния – РОМЕКСПО;
► 10% отстъпка от обученията, предлагани в Центъра за професионално обучение на БРТПП (курсове по румънски език, търговски умения и др.);
► 20% отстъпка от всички останали услуги на Палатата, както и при участия в организирани от Палатата събития;
► Право на участие и глас в годишното общо събрание на Палатата, както и право на участие в ръководните ѝ органи - Управителен съвет и Контролен съвет;
► Право да поиска чрез ръководството на Палатата официално становище от законодателните органи на двете държави по дела и казуси, касаещи бизнес средата в България и Румъния;
►  Всяка фирма, заплатила на време членския си внос, получава годишен сертификат за членство на хартиен и електронен носител;
►  При повече от 2 години непрекъснато членство и навременно заплащане на членския внос, получавате препоръка от името на Палатата (при поискване);


ЗА КОГО Е ПОДХОДЯЩО?

Ако вече успешно развивате дейност в Румъния или обслужвате румънски клиенти, но същевременно търсите нови възможности за разширяване на мрежата си - Вашето място е сред членовете на Българо-румънска палата.

Членството е подходящо и за фирми, които тепърва навлизат на румънския пазар и имат нужда от правилните контакти, ноу-хау и надеждна информация - при нас ще откриете и трите.

Независимо дали сте производител или търговец, дали ваши крайни клиенти са физически лица или други бизнеси, дали предлагате услуги или продукти – в мрежата на Българо-румънска палата ще намерите нови ползотворни контакти, специализирана пазарна информация и нови пътища за развитие и растеж.


КАК ДА СЕ ПРИСЪЕДИНЯ?

За да се присъедините, е необходимо да попълните ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЧЛЕНСТВО и ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ПО GDPR. Двата попълнени документа молим да изпратите на ел. поща info@brcci.eu Кандидатурите за членство се разглеждат от Управителния съвет на Палатата. След одобрение от тяхна страна ще се свържем с Вас за уточняване на следващите стъпки.


КОЛКО ЩЕ СТРУВА?

Годишната такса за членство е в размер на 250 евро и тя покрива всички ползи и услуги, описани по-горе. Повече информация за други безплатни за членовете ни услуги може да разгледате тук. Заплащането на членския внос става едва след одобрение на заявлението за членство от Управителния съвет.


ИМАМ НУЖДА ОТ ОЩЕ ИНФОРМАЦИЯ!
За повече информация или въпроси, моля свържете се с нас на info@brcci.eu или на телефон +359 82 507 606. Ще се радваме да  отговорим на вашите въпроси, както и да проведем среща, на която да научим повече за вашия бизнес и да обсъдим как можем да ви бъдем от полза.