bg | ro | en |

Новини назад

От какво се нуждаят индустриалните компании

31.10.2022

Ние от Българо-румънска палата, заедно с наши партньори сме част от международен консорциум и работим заедно по проекта STAGE, по който скоро ще стартираме схема за субсидирани услуги. Чрез нея можем да финансираме:

  • консултантска подкрепа за проучвания за прилагане на нови технологии, които да доведат до намаляване на енергията или други ресурси;
  • одити за енергийна ефективност на сгради или производствена инфраструктура;
  • изготвяне на финансов модел за въвеждане на възобновяеми енергийни източници;
  • техническа подкрепа за количествено определяне и/или докладване на въглеродните или други емисии;
  • други свързани услуги, които да помогнат на компаниите да станат по-гъвкави и по-малко зависими от енергията или други ресурси.

За да направим схемата наистина работеща, искаме да разберем какви са нуждите на фирмите.

Ако сте мениджър на индустриална компания, която се стреми да намали енергийните си разходи, да повиши устойчивостта си с цел да привлече финансиране, моля, включете се в нашата анкета.

Ще сме благодарни да споделите въпросника и с ваши партньори.

Във фокуса на проект STAGE са индустриалните предприятия от Европа. Задачата ни е да създадем цялостна екосистема и да подкрепим компаниите с консултантска помощ от европейски експерти и конкретни услуги за достъп до финансиране с цел да улесним прехода им към „зелена икономика“ с ясен резултат: по-ниски енергийни разходи, намалена ресурсоемкост на производствата, подобрена конкурентоспособност. 2000 компании, вкл. български и румънски ще могат да се включат в проекта, а 100 от тях, избрани на конкурентен принцип, ще получат ваучери за директна финансова подкрепа.


Още по темата