bg | ro | en |

Новини назад

Промени в трудовото законодателство в Румъния

11.11.2022

Нашите членове - Адвокатско дружество "Греку и партньори" имат отдел, специализиран в трудовото и имиграционното право. И тъй като този месец влизат в сила важни промени в трудовото законодателство в Румъния, ни изпратиха кратка информация за новостите:

1. Ще бъде задължително предаването на нова информация на кандидатите и служителите, и включването й в индивидуалния трудов договор.

2. Като новост се регламентира правото на работници и служители със стаж минимум шест месеца (с преминат изпитателен срок) при същия работодател да искат преместване на свободна длъжност, осигуряваща по-благоприятни условия на труд.

3. Въвежда се нов вид отпуск. Той ще бъде различен от досега регламентираните отсъствия от работа и ще се отнася за полагане на грижи за близък човек. Новият отпуск (с максимална продължителност от пет работни дни годишно) ще бъде даван от работодателя, когато служителят трябва да се грижи или издържа роднина (син, дъщеря, майка, баща или съпруг), или тежко болен човек, с когото живее в едно жилище.

4. Друга новост е въвеждането на възможност служителите да отсъстват най-много десет работни дни в годината при извънредни семейни обстоятелства (заболявания или злополуки), но само ако работодателят е информиран предварително.

5. Появяват се нови забрани за уволнение - работодателите няма да могат да уволняват служител за упражняването на определени права като искане за преместване след шест месеца на свободна позиция с по-добри условия, искане на ваканция, по време на отпуск за гледане на близък или отсъствие за семейни спешни случаи.

6. Един служител вече няма да може да работи за няколко работодатели по едно и също време. Това означава, че припокриващите се работни графици при различни работодатели няма да бъдат разрешени.

7. Промените в законодателството задължава работодателите да добавят във вътрешните правила на фирмите информация за сроковете за предизвестие, уволнение или напускане, както и общата политика за професионално обучение, ако има такава. Новите служители трябва да се запознаят с вътрешните правила (в печатен или електронен формат) от първия си работен ден, и работодателят трябва да може да докаже изпълнението на това свое задължение.


Още по темата