bg | ro | en |

МЕМОФИШ

 

 

 

Наименование на проекта: МЕМОФИШ - памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация

Финансираща програма: Интеррег V-A Румъния-България

Период на осъществяване: 01.08.2018 - 31.01.2020

Кратко описание:

Природните ресурси по поречието на Дунав се експлоатират по разрушителен начин, който се превръща в заплаха за цялата екосистема на реката. Има обаче и добри примери - рибарските общности от българската и румънската страна на реката, запазили своето богато културно наследство, умело съчетават използването на наличните ресурси за своя поминък със защитата на околната среда.

За да се преодолее привидното противоречие между опазването на екосистемите и икономическите потребности на населението покрай реката, партньорите по проекта МЕМОФИШ се фокусират върху изследване на наследството на трансграничните рибарски поселища и популяризирането на техните практики като пример за съхраняване на водната и земна екосистема.

Проектните дейности са насочени в 10 селища на трансграничния регион със съхранени традиции на рибарските общности. Селищата са обединени по териториалната си близост в 5 двойки: Силистра (Татарица) – Кълъраш, Ветрен (Сребърна) - Мощищя Галацуй, Тутракан – Олтеница, Русе (Бръшлен) – Гюргево, Видин (Кутово, Антимово) – Калафат.

Резултати от изследването – снимки, видеофилми и интервюта с рибари от България и Румъния, са публикувани в онлайн база данни.

За да демонстрират, че икономическата печалба може да върви ръка за ръка със защитата на традициите и опазването на околната среда, партньорите прилагат също и похватите на местното стратегическо планиране, към което са привлечени лица и организации от региона. Успоредно с това се разработват нови туристически продукти, които включват едновременно обекти от двете страни на реката. Те ще бъдат изпитани на практика чрез пилотни промоционални обиколки в трансграничния регион, при които ще бъдат демонстрирани резултатите от проекта.

Партньори:

* Българо-румънска търговско-промишлена палата

* СНЦ „Паралел-Силистра“ - paralel-silistra.net

* Регионален исторически музей Русе - museumruse.com

* Asociaţia Acces Călărași - www.accescalarasi.ro

* Asociația Grup Local de Pescuit „Dunărea Călărășeană“ - dunareacalaraseana.ro