bg | ro | en |

МЕМОФИШ

МЕМОФИШ - ПАМЕТ И БЪДЕЩЕ. ИСТОРИИ ЗА ДУНАВСКАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

https://memofish.eu


Източници на финансиране:
Интеррег V-A Румъния-България 2014 - 2020


Възможно ли е устойчивото използване на природните ресурси на река Дунав, съхраняването на биологичното разнообразие и опазването на културата на рибарските общности от България и Румъния? Има ли какво да научим от старите рибари и съвременните носители на този занаят? Как малко познатите местности, с все още запазена природа, в които се практикува рибарският занаят, могат да станат туристическа дестинация за семейства, младежи или групи изследователи?

Пет български и румънски организации, водени от Българо-румънска търговско-промишлена палата, започнаха да търсят отговорите на горните въпроси, да записват историите, разказани от местните хора, да създават модели и да показват възможностите за привличане на туристи.

Кратко описание:

Главната цел на проекта МЕМОФИШ е да подобри устойчивото използване на ресурсите и да съхрани биоразнообразието по бреговете на река Дунав, като даде пример с ценностите на рибарските общности от България и Румъния.

По време на проекта партньорите от двете държави:

  • Направиха проучване на уникалното културно наследство на рибарите и техните практики в 5 трансгранични огледални общности – Видин/ Калафат, Русе/ Гюргево, Тутракан/ Олтеница, Ветрен и Сребърна/ Мощтищя Галацуй, Силистра/ Кълъраш.

Резултатите от теренното изследване са събрани и предоставени за свободен достъп в уникална открита и дигитализирана база данни. Там са десетки интервюта с рибари от България и Румъния – в текстов и във видео формат, промоционални видеа, рекламни клипове, стотици снимки и др. Ресурсите могат да се използват както от туристи (индивидуални или организирани), така и от научни изследователи, работещи по темата.

  • Създадоха набор от политики и стратегии за развитие на съответните региони

Чрез опознаването на наследството на рибарските общности и стремежът към запазването на традиционната им култура, бяха създадени няколко документа, които дават насоки за развитие на регионите. Всеки от тях е съобразен със спецификата, както на държавата, така и на местните общности, на природното и на културното наследство, съхранени в тях.  Целта е да се опази богатството и предотврати неговата загубата за бъдещите поколения.

  • Показаха, че икономическата печалба може да върви ръка за ръка с дейности по защита и опазване на биологичното разнообразие на река Дунав

Бяха разработени 15 интегрирани туристически продукта, основани на наследството на дунавските рибари и екосистемата. Различни туристически маршрути, насочени към семейства, организирани групи туристи или младежи, с включени възможности за посещения на природни и исторически забележителности, запознаване с местна кухня и традиции бяха тествани по време на проекта. Интегрираните туристически продуктите са представяни на изложения в България и Румъния, предоставени са на агенции и туроператори, общини, неправителствени организации, които имат отношение както към туризма, така и към опазването на наследството.

Период на изпълнение: август 2018 – януари 2020