bg | ro | en |

Пазарно проучване

Опитът на Палатата и натрупаната обратна връзка от компаниите-членки през годините ни дават богат ресурс от специфична пазарна информация, която няма как да се достъпи освен с проба-грешка. Този подход, обаче, може да струва скъпо. Ето защо по Ваше задание и за Вашите конкретни цели извършваме индивидуални маркетинг проучвания както в България, така и в Румъния. Това е изключително индивидуална услуга, чиято специфика и обхват зависи изцяло от Вашите нужди. Някои от дейностите, които можем да изпълним за вас, са:

  • проучване на регулаторната рамка;
  • идентифициране на основни конкуренти, обем на пазарния сегмент и пазарни дялове;
  • систематизиране на стандартни процедури при стартиране на нова икономическа дейност – регистрации, достъп до ел. и ВИК мрежа, лицензи и т.н.
  • консултация и идентифициране на подходящ модел на навлизане на пазара – самостоятелно, чрез дистрибутор, като доставчик на по-голяма компания и т.н.;

Подхождаме индивидуално и гъвкаво към всяко запитване, така че ако имате интерес, моля свържете се с нас за насрочване на среща.

Ако се интересувате от намиране на контакти с дистрибутори, клиенти или партньори в Румъния/България, моля разгледайте нашата услуга „Намиране на потенциални клиенти“