bg | ro | en |

Новини назад

Конференция за наставничеството в училищния живот

13.10.2022

Професионалната гимназия по механотехника „Юрий Гагарин“ в Русе стана домакин на конференция за наставничеството между поколенията преподаватели, в която участваха учители от гимназията и техни колеги от Професионална гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура „Йосиф Вондрак“.

 

Конференцията беше организирана по инициатива на Българо-румънската търговско-промишлена палата, която от две години ръководи европейски консорциум от 7 партньори от 6 държави, ангажиран с идеята да създаде новаторски модели за менторство между поколенията на работното място. Начинанието се осъществява чрез проект „ЛърнДжен“, финансиран от програма „Еразъм+“.

 

Участниците в конференцията се запознаха с концепцията за наставничеството и обратното наставничество, с ролите, документите и сценариите в менторския процес.

 

Ръководителят на проекта Десислава Пенчева от БРТПП им представи възможностите за самостоятелно учене и достъп до богати ресурси чрез платформата „ЛърнДжен“, която има българска версия и чиито възможности се ползват от регистрираните потребители напълно безплатно.

 

В хода на дискусията, последвала презентациите, участниците споделиха личния си опит в менторския процес – за подкрепата, която получават от колегите си, за ролята на наставничеството в утвърждаването на образованието като основна ценност в българското общество.

 

За общуването между различните поколения преподаватели и приноса на менторството за професионалното израстване говори и директорката на ПГ по механотехника Нина Димитрова.


Още по темата