bg | ro | en |

Настоящи членове

Култ Маркет Рисърч

Консултантска компания, занимаваща се с пазарни проучвания, развитие на марки и продукти, предимно в онлайн среда. Сред клиентите й са фирми от секторите автомобилостроене, енергетика, селско стопанство, фармация, реклама и PR, бързооборотни стоки, HORECA, европейски фондове, застраховане и др.

Вижте презентацията на Cult Market Research тук.

КОНТАКТИ:
E-mail: 
office@cultresearch.ro
Web: https://cultresearch.ro