bg | ro | en |

Настоящи членове

Кюне + Нагел

Kuehne+Nagel Group е водеща компания, която работи в областта на морската, въздушната, пътната и договорната логистика, като се фокусира върху интегрираните решения за своите клиенти. Създадената преди повече от 130 години в Германия фирма присъства на румънския пазар от 1994 г. Румънският клон на Kuehne + Nagel има 14 локации (от които 5 локации в района на Букурещ и 3 други в Арад, Констанца и Себеш) и 8 договорни логистични центъра с площ над 92 000 m².

КОНТАКТИ:
Web:https://bg.kuehne-nagel.com/