bg | ro | en |

Контакти

Екипът на БРТПП е на Ваше разположение:

Елеонора Иванова (Изпълнителен директор):
e.ivanova@brcci.eu

Десислава Пенчева: d.pencheva@brcci.eu
Пламенка Върбанова: p.varbanova@brcci.eu
Магдалена Симеонова: m.simeonova@brcci.eu
Георги Георгиев: g.georgiev@brcci.eu
Емилия Петкова: e.petkova@brcci.eu
Ана Велкова: a.velkova@brcci.eu
Гергана Илиеваg.ilieva@brcci.eu
Адриан Сипос: a.sipos@brcci.eu

 

 

 

 

 

 

 

Давам изричното си съгласие на БРТПП да обработва, ползва и архивира посочените по-горе от мен лични данни за нуждите по изпълнение на задълженията, произтичащи от запитването.
Маркираните полета (*) задължително се попълват.