bg | ro | en |

Настоящи членове

КЕРЧЕВ И СИНОВЕ ООД

Производство на зърнени, маслодайни и бобови култури

 

КОНТАКТИ:
Адрес: България, гр. Русе, ул. "Бачо Киро" 5
Телефон: +359 88 859 8304
Е-mailkerchev@kerchevandsons.com
Webkerchevandsons.com

Представяне на компанията