bg | ro | en |

Офертен център назад

IL-0187

12.04.2021

Компания от Израел предлага и изгражда системи за пречистване на отпадъчните води по естествен начин.

Потенциални клиенти са общини, фабрики и производствени предприятия, животински и земеделски ферми или заводи за преработка на селскостопанска продукция, фармацевтични и химически заводи, съоръжения за събиране и преработка на отпадъци, фирми, които не са включени в градската канализация и др.

За повече информация по офертата, свържете се с Цветелина Кръстева на c.krasteva@brcci.eu.


Още по темата

BG-0299

07.11.2023

още +

CH-0298

02.11.2023

още +