bg | ro | en |

ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Наименование на проекта: ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО: Трансфер на стандарти и практики за здравословна работна среда, PF 006-011/04.09.2013

Финансираща програма: Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария чрез Фонд за партньорство и експертна помощ

Период на осъществяване: септември 2013 – август 2015

Кратко описание:

Основни цели: Основната цел на проекта е да се насърчи опазването на здравето и практиките и политиките на здравен мениджмънт на работното място и по този начин да се подобри цялостният здравен статус и благополучие на населението.

Специфичните цели на проекта са:
– трансфер на ноу-хау и експертен опит в здравния мениджмънт и профилактиката на здравето на работното място от Швейцария; 
– насърчаване и въвеждане на практики, политики и стандарти на управление на здравето на работно място, основани на швейцарския опит

Проектът ще надгражда върху опита и експертизата на Health Promotion Switzerland, ще се адаптират и приложат в България швейцарските политики и методологии по здравен мениджмънт, и по-точно Friendly Workplace Label – швейцарски стандарт, даван на фирми със съществени резултати в здравния мениджмънт и опазването на здравето на работното място. Това ще се случи чрез тренировъчни курсове, изграждане на капацитет и обучение на български експерти, обучение на обучаващите, широкомащабна PR и комуникационна кампания, включително промоционални павилиони, първоначална проверка с български компании и поддържане на международна мрежа по здравен мениджмънт.

Сайт на проекта: www.health.brcci.eu/bg/

Партньори:

HEALTH PROMOTION SWITZERLAND
Dufourstrasse 30, 300 Bern, Kanton Bern, Switzerland
Телефон: +41 31 350 04 04
Факс: +41 31 368 17 00
e-mail: office.bern@promotionsante.ch
www.gesundheitsfoerderung.ch