bg | ro | en |

ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО

ЗДРАВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО
ТРАНСФЕР НА СТАНДАРТИ И ПРАКТИКИ ЗА ЗДРАВОСЛОВНА РАБОТНА СРЕДА


Източници на финансиране:
Българо-швейцарска програма за сътрудничество, Партньорски и експертен фонд


Здравето на човек е ресурс за ежедневието му, а не цел на живота. То е общо състояние на ума, тялото и духа и характеристика на взаимодействието между организма и средата, към която той трябва да се приспособи. За да бъдем ефективни на работното си място, нашите ум, тяло и дух следва да бъдат от една страна в хармония помежду си и от друга – в хармония с целите на компанията.

Friendly Work Space (FWS®)(в превод „Приятелска работна среда”) е стандарт за покриване на определени критерии за управление и превенция на здравето на работа. Адаптиран швейцарски модел определя шест критерия, които насочват пътя на една компания, желаеща да създаде модерна система за управление на здравето на работното място.

Кратко описание:

Основната цел на проекта е да насърчи опазването на здравето, практиките и политиките на здравен мениджмънт на работното място и така да се подобри цялостният здравен статус и благополучие на населението.
Специфичните цели на проекта са:

1. Трансфер на ноу-хау и експертен опит в здравния мениджмънт и профилактиката на здравето на работното място от Швейцария
2. Насърчаване и въвеждане на практики, политики и стандарти на управление на здравето на работно място, основани на швейцарския опит

Проектът надгради опита и експертизата на партньора - Health Promotion Швейцария в областта на здравния мениджмънт. Спрямо условията в България бяха адаптирани политиката и методологията на Friendly Workplace Label – швейцарски показател, даван на компании със значителни резултати в управлението и опазването на здравето на работното място. Това се случи чрез тренировъчни курсове, изграждане на капацитет и обучение на български експерти, обучение на обучаващите, широкомащабна PR и комуникационна кампания, включително промоционални павилиони, първоначална проверка с български компании и поддържане на международна мрежа по здравен мениджмънт.

Проектът бе изпълнен в партньорство с Health Promotion – Швейцария.

Период на изпълнение: септември 2013 - декември 2015