bg | ro | en |

Настоящи членове

Адвокатско дружество "Гугушев и партньори"

Адвокатско дружество „Гугушев и партньори“ се нарежда сред лидерите в своя бранш. Екипът има значителен опит и експертиза в различни области, включително, но не само в сферата на корпоративно и търговско право, сливания и придобивания, банково и финансово право, данъчно право, недвижими имоти, енергетика, процесуално представителство, интелектуална собственост и защита на данните. С екип от 42 професионалисти, работещи от двата офиса в София и Брюксел, адвокатската кантора предлага иновативни правни решения, поднесени с отлично обслужване и бизнес подход.

 

КОНТАКТИ
Адрес
: България, гр. София, ул. „Аксаков“ № 11А
Телефон: +359 2 815 75 10
Е-mailoffice@gugushev.com
Webwww.gugushev.com