bg | ro | en |

ГРЕНДЕЛ

Наименование на проекта: ГРЕНДЕЛ - Зелен и ефективен дунавски флот

Финансираща програма: Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020

Период на осъществяване: 01.06.2018 - 30.11.2020

Кратко описание:

Дългият жизнен цикъл на плавателните съдове по вътрешните водни пътища в Европа, високите инвестиционни разходи, ниският капацитет за реинвестиране на дунавските оператори, недостатъчната информация за зелените технологии, както и липсата на публични действия и стимули, са сред големите трудности пред постигането на поставените екологични цели по отношение на дунавския и европейския вътрешноводен флот.

ГРЕНДЕЛ ще подпомогне дунавските корабни оператори, както и техните публични партньори, в модернизацията на сектора. Проектът разглежда различни въпроси от модернизацията на флота: използването на нисковъглеродни и алтернативни горива; намаляването на емисиите на въздушни замърсители (CO2, NOx, PM) и на цялостното енергийно потребление. Също така, управленските процеси по транспорт и логистика са насочени към това да се осигури по-добра интеграция на дунавския вътрешноводен транспорт в логистичните вериги чрез различни услуги (включително Речните информационни услуги), осигуряване на дигитални данни, както и специализирани инструменти, които да подобрят ефективността на корабните оператори.

Цялостната цел на проекта е да се подобри екологичността и икономичността на дунавския флот. Това ще се постигне чрез изпълнението на три специфични цели:

1. Трансфер на ноу-хау за дунавските корабни оператори чрез активно международно сътрудничество между частни и публични заинтересовани лица

2. Разработване на новаторски технически концепции за плавателни съдове, подобрени процеси за управление на транспорта и логистиката от корабните оператори

3. Подкрепа при развитието на регулаторна рамка и мерки за обществена подкрепа чрез създаването на модел на схема за държавна помощ, както и новаторски финансови инструменти, които да отговорят на нуждите на сектора.

Чрез своите дейности, ГРЕНДЕЛ цели да постигне по-голямото използване на речния транспорт, възприемането му като екологичносъобразен, с принос за икономическия растеж и за изграждането на по-устойчива транспортна система в Дунавския регион.

Партньори:

* Pro Danube International - Австрия

* DST - Development Centre for Ship Technology and Transport Systems - Германия

* National Association of Radio Distress-Signalling and Infocommunications - Унгария

* Danube Commission - Унгария

* Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry - България

* Association „Pro Danube Romania” - Румъния

* Romanian Maritime Training Centre - Румъния

* SHIP DESIGN GROUP S.R.L. Galati - Румъния

* Romanian Naval Authority - Румъния

* River Navigation Company NAVROM SA - Румъния

* FLUVIUS Shipping and Forwarding Ltd. - Унгария

* Danubia Kreuzfahrten GmbH - Австрия

*  Pro-Danube Serbia - Сърбия

* Federal Ministry for Transport, Innovation and Technology – Department Inland Navigation – Technical and Nautical Affairs - Австрия

* Ministry of National Development - Унгария

* Executive Agency Maritime Administration - България

* CFND d.o.o. - Сърбия

* Danube Tank Shipping Company Ltd - Австрия

* Bulgarian River Shipping J.S.Co. - България

* Romanian River Ship Owners and Port Operators Association - Румъния

* BAVARIA shipping and forwarding services - Германия

* Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure - Хърватия

* Ministry of Transport - Румъния