bg | ro | en |

Настоящи членове

Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“

Адвокатско дружество „Георгиев и Петров“ активно се занимава с развитието и консултирането на проекти в областта на енергетиката и по-специално – проекти, използващи енергия от възобновяеми източници в България (ВЕИ). Oсновни области, в които екипът работи са търговско, облигационно, вещно и административно право, както и защитата на личните данни.

КОНТАКТИ:
Адрес: гр. София, ул. “Московска” № 21, вх. Б, ет. 3
Web: https://gplawbg.com
E-mail: office@gplawbg.com