bg | ro | en |

Настоящи членове

Гал-ИВ

Гал-ИВ ООД е създадена през 2017 г. във Варна, България и работи в сектора на корабостроенето и ремонта на плавателни съдове. Фирмата е специализирана в производството и монтажа на: макари за тръби; метални конструкции; индустриална изолация (метална и неметална); съдове под налягане.

Още от началото на дейността си, Гал-ИВ ООД се стреми към постоянно подобряване на качеството и на сигурността на продукцията - типична за индустрията тенденция, и фактор, който ще бъде безспорен актив при наличието на силно конкурентен пазар.

Фирмата притежава следните сертификати:

  • BDS EN ISO 9001:2015 - Система за управление на качеството
  • SCC* 2017/6.0 - Система за управление на HSE
  • EN 1090-1 Сертифициране на стоманени конструкции
  • DIN EN ISO 3834 – 2 - Сертификат за качество за заваряване чрез стопяване на метали

КОНТАКТИ:
Адрес
: Варна, България, комплекс "Св. Иван Рилски" 61 A, офис 10-13
Web: www.galivltd.com
E-mail: info@galivltd.com