bg | ro | en |

Събития назад

Финално събитие по SMARTER

07.05.2024

Трансграничният биосферен резерват Мура-Драва-Дунав, наричан „Европейската Амазонка“ има уникални природни и културни забележителности и огромен потенциал за развитието на устойчива, интелигентна и зелена туристическа дестинация. Това е първият, обявен от ЮНЕСКО, биосферен резерват, който обхваща пет различни европейски държави – Словения, Хърватска, Сърбия, Черна гора и Унгария. Долното течение на Дунав – районът от Русе до Силистра в България и Делтата на реката – в Румъния са новите територии, в които проектът SMARTER Amazon of Europe (AoE) подкрепя туристическите компании, в техния път към дигитализация и прилагането на иновации.

Българо-румънска палата е партньор в инициативата и в рамките на финално събитие по проекта на 16 май от 15:30 ч. в Доходното здание в Русе ще споделим как подкрепихме туристически компании от региона да станат част от международната екосистема от туристически МСП в дестинацията Amazon of Europe (AoE) и други биосферни резервати. Един от най-важните резултати, които ще представим е как чрез дигитализация и иновации малките компании в областта на туризма имат по-голяма ефективност, по-високо качество на услугите, увеличени приходи и намален екологичен отпечатък. Това от своя страна им позволява да се развиват и да бъдат иновативни въпреки ограничените си ресурси.

Очакваме ви!


Още по темата