bg | ro | en |

Настоящи членове

Ойрошпед АД

ОЙРОШПЕД са логистичен доставчик, който предоставя избор от традиционни и иновативни решения във всички сфери на спедицията, транспорта и логистиката, като обединява ноу-хау и познания от 1990 год. на всичките над 200 колеги от организацията, както и на мрежа с над 500 логистични партньори в целия свят.

Тяхната мисия е да бъдат универсален лидер в логистиката, изграждайки дългосрочни взаимоотношения с всички колеги, клиенти, партньори и доставчици, базирани на доверие и позитивно взаимодействие, да формират организационна и управленска култура, основана на ценности, да подпомагат развитието на местните икономики, конкурентоспособност и общество.

 

КОНТАКТИ:
Адрес: България, София, бул. Христофор Колумб 56
Телефон: +359 2 9199 191
Е-mail: logistics@eurosped.bg
Webwww.eurosped.bg